Skip to content
Menu
Menu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE „Premii prin tragere la sorți”

Art. 1 – Organizatorul

 1. Organizatorul campaniei publicitare „Premii prin tragere la sorți” (denumita in continuare „Campania”) este societatea 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, o societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, Bucuresti, cod postal 031274, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7611/26.04.2021, avand  cod unic de inregistrare 44185091(denumita in continuare „Organizatorul”).
 2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
 3. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si acceptarea de catre participantului a conditiilor in care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

 1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul paginii website „www.piciordeplay.ro ( „Platforma”).
 2. Campania se desfasoara in perioada 1 – 03.2024, ora 00:00 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest fapt in mod public, prin modalitatile mentionate la art. 3 din Regulament.
 4. Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

 1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://piciordeplay.ro/regulamentul-campaniei-publicitare-premii-prin-tragere-la-sorti/.
 2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web https://piciordeplay.ro/regulamentul-campaniei-publicitare-premii-prin-tragere-la-sorti/.
 3. Prin inscrierea in Campanie, participantii accepta si Termenii si conditiile de utilizare ale platformei www.piciordeplay.ro, disponibili  la adresa: https://piciordeplay.ro/termeni-si-conditii/ .

Art. 4 – Produse participante:

 1. In cadrul Campaniei participa produsele comercializate de catre Partenerii www.piciordeplay.ro pe piata din Romania, denumite in continuare „Premii” cu exceptia produselor pentru care legislatia din Romania interzice promovarea.
 2. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu va mai avea nicio responsabilitate si nu își asumă nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta independentă de acțiunea sa care ar putea eventual induce în eroare cu privire la extinderea perioadei Campaniei.
 3. Premiile sunt disponibile intr-o cantitate limita după cum sunt menționate în Art.6.

Art. 5 – Dreptul de participare

 1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, au implinit varsta de 18 ani si au, la data inscrierii in Campanie, au cont in platforma www.piciordeplay.ro sau au inregistrat un cont valabil de utilizator in cadrul Platformei (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”). Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
 2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
  1. persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie;
  2. Persoanele care nu au inregistrat un cont valabil de utilizator in Aplicatie in Perioada Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a  persoanelor mentionate la art. 5.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare are drept consecinta imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorilor desemnati.

 1. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.
 3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Art. 6 – Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

 • 2 cutii cu un pachet ce conține câte 1 pungă Knusper Musli, 1 ciocolată Gin Zitronic și o pungă de napolitate cu ciocolată Dragee Keksi oferit de www.venim.ro;
 • 1 premiu Setul Rimu Health format din: crema ultra hidratanta cu niacinamide, crema SPF, toner cu AHA si BHA, ser cu acid hialuronic, ser cu niacinamide, ser cu arbutina, peeling cu AHA si BHA  oferit de www.sensestoria.ro;
 • 1 premiu Setul Dead Sea format din: saruri de baie La Cure, sampon cu minerale La Cure, lapte gel demachiant La Cure, scrub facial La Cure, crema pentru maini Albatros, crema SPF Albatro, masca cu namol Albatros oferit de www.sensestoria.ro;
 • 2 premii Piciordeplay a cate un token de acces gratuit la spectacolele de pe platforma www.piciordeplay.ro disponibile pana la finalul lunii martie 2024
 1. Organizatorul isi va respecta toate obligatiile de natura fiscala aferente acestor premii, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificarile si completarile aplicabile la momentul oferirii premiilor.
 2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate.
 3. Un participant (identificat printr-un profil activ pe una din platformele www.facebook.com sau www.instagram.com) poate castiga mai multe premii in functie de criteriile de participare mentionate in Art.7 privind mecanismul Campaniei si de numarul de accesari ale Campaniei.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

 1. Modalitatea de inscriere in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare conform Art. 5 din prezentul Regulament;
 2. Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată la Art. 2.2 din prezentul Regulament;
 3. Participantul trebuie să ia cunoștință de conditiile in care are loc prelucrarea datelor sale cu caracter personal, asa cum sunt acestea detaliate in Anexa 1 a prezentului Regulament;
 4. Participantul trebuie sa se inregistreze in campanie prin achizitionarea a cel putin unui bilet sau voucher cadou pentru spectacolul „Legaturi Primejdioase” pana pe 19 martie. Pe data de 20 martie toate persoanele care indeplinesc conditiile de participare mentionate in paragraful de mai sus intra in tragerea la sorti. 
 5. Participantul are posibilitatea de a se inscrie in Campanie, ori de cate ori indeplineste conditiile mentionate mai sus. 
 6. Prin participarea la „Premii prin tragere la sorți”, este de acord cu Termenii si conditiile de participare potrivit prevederilor din Anexa 1 a prezentului Regulament.
 7. Inscrierea la Campanie;
  1. Toti participantii inscrisi in Campanie vor intra in tragerea la sorti automata, printr-un sistem electronic, tragere la sorti ce va avea loc dupa fiecare inscriere in Campanie a participantului.
 8. Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:
  1. inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;
  2. inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;
  3. inscrierile efectuate de persoane din categoriile prevazute la Art. 5.2.
 1. Desemnarea si validarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se realizeaza prin alocarea aleatorie a premiului, in mod automat, in functie de numarul sanselor pe baza fiecarei inscrieri, in termen de cel mult 24 de ore de la inscrierea in Campanie, atat timp cat aceasta intruneste conditiile de participare stipulate in Art. 7.

 1. Publicarea castigatorilor
  1. Ulterior desemnarii castigatorilor, anuntarea castigatorilor se va realiza prin anuntarea acestora prin intermediul adresei de e-mail cu care s-au inscris in Campanie, pana cel tarziu la data de 25.02.2024.

7.4.2 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de catre Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 1. Intrarea in posesia premiilor
  1. Premiile sunt acordate fiecarui castigator care are si calitatea de utilizator al adresei de e-mail cu care s-a inscris in campanie, care intruneste conditiile de participare conform mentiunilor Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campanie.
  2. Premiile oferite de Parteneri vor fi livrate fiecarui castigator in maxim 7 zile de la comunicarea detaliilor necesare livrarii. 
  3. Fiecare premiu oferit de www.piciordeplay.ro va fi alocat sub forma unui cupon de reducere si va fi trimis pe adrese de e-mail inscrisa in Campanie.
  4. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei se va cunoaste dupa incheierea acesteia, in baza numarului total de castigatori care vor indeplini conditiile mecanismului de participare descris la Art. 7.1 și Art. 7.2.

Art. 8 – Taxe si impozite

 1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Pentru castigatorii de alta cetatenie, Organizatorul va sprijini castigatorii pentru indeplinirea formalitatilor aferente impozitarii fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autoritati, daca este cazul si daca acestea sunt in sarcina directa a Organizatorului conform legii.
 2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: contravaloarea accesului la Internet pentru utilizarea Platformei etc).

Art 9 – Limitarea raspunderii

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de utlizator din cadrul Platformei ale Participantilor, numerelor de telefon/adreselor de email ale Participantilor;
 • Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 1. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului sau a Aplicatiei, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

 1. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bunurilor sau continutului acestora;
 3. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 4. Situatiile in care adresa de e-mail   de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificata si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 5. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 1. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.
 2. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
 3. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru eventualele erori de funcționare ale Platformei,platforma fiind pusaa la dispozitia Participanților pe principiul „asa cum este” fără a garanta funcționarea continuă și fără erori. Organizatorul raspunde doar pentru actiunea sa cu intentie si neglijenta grava care ar conduce la erori de functionare ale Platformei.

Organizatorul nu raspunde pentru neglijenta simpla daca (i) platforma nu funcționeaza sau functioneaza doar intr-un mod limitat, (ii) Platforma nu este disponibila sau este disponibila doar o conexiune WLAN  limitata. Mai multe informatii sunt disponibile si pe Platforma si la adresa: https://piciordeplay.ro/termeni-si-conditii/.

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale

Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 13 – Contestatii si Litigii

 1. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator, la adresa de e- mail: contact@piciordeplay.ro, in termen de 3 zile calendaristice de la anuntarea castigatorilor conform Art

7.4.1. de mai sus. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
 2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare semnarii procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 14 – Alte Clauze

 1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 2. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.
 4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Urmatoarea anexă face parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 – Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

ANEXA nr. 1

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Informatii privind prelucrarile de date referitoare la datele participatilor

Operatorul de date

Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul acestei Campanii are loc in cadrul  www.piciordeplay.ro dezvoltata si administrata de 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, o societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, Bucuresti, cod postal 031274, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7611/26.04.2021, avand  cod unic de inregistrare 44185091, in calitate de entitate responsabila. Responsabilul cu Protectia Datelor pentru 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL poate fi contactat la adresa postala anterior mentionata sau la contact@piciordeplay.ro.

     Categoriile de date prelucrate si scopurile prelucrarii

3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL va utiliza urmatoarele date cu caracter personal in contextual acestei Campanii:

 • adresa e-mail utilizator al Platformei;
 • data participarii;

pentru a pune la dispozitie functionalitatea Campaniei in cadrul platformei www.piciordeplay.ro, pentru atribuirea optiunii „Premii prin tragere la sorți” si pentru afisarea acesteia in Platforma.

Temeiul legal de prelucrare

Prelucrarea are loc pe baza reglementarilor legale care permit  3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL sa prelucreze datele cu caracter personal atat timp cat aceasta prelucrare este necesara pentru utilizarea serviciului sau indeplinirea unui contract (Art. 6 alin. 1 litera b) GDPR).

Destinatarii datelor

Destinatarii datelor pot fi entitati cu care 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL a incheiat acorduri de prelucrare de date prin persoana imputernicita, ca de exemplu furnizori de servicii IT, suport tehnic, servicii de capacitate de stocare, etc.

Totodata,  3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL va transfera catre Parteneri urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei:

 1. Nume si prenume
 2. Premiul câștigat
 3. Numărul telefon
 4. Adresa transmisa de catre Castigator pentru livrarea premiilor.

pentru scopurile descrise in sectiunea II de mai jos.

Aceste date vor fi transmise catre  3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL numai daca participantii isi exprima in prealabil acordul fata de 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL cu privire la transferul datelor, prin apasarea butonului evidentiat in “Roata” si comunicat prin mesajul “Apasa butonul pentru a invarti roata”. Temeiul juridic al prelucrarii il constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu transferul datelor catre 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, acestea nu vor fi transferate, iar participantii nu vor putea participa in Campanie.

Datele personale vor fi transferate catre destinatari din afara Spatiului Economic European (SEE) doar daca tara terta are un nivel adecvat de protectie a datelor confirmat printr-o decizie Comisiei Uniunii Europene. Daca pentru o tara terta Comisia a stabilit ca nu exista un nivel adecvat de protectie, asiguram un nivel adecvat de protectie a datelor prin masuri precum: reguli corporatiste obligatorii, clauze de protectie standard UE, mecanisme de certificare sau coduri de conduita recunoscute.

Durata de stocare a datelor

In general, stocam datele dvs. cu caracter personal pe o perioada de 12 luni. Daca sunteți inactiv pentru 24 de luni, va vom informa ca se apropie termenul de stergere. In acest caz, puteti obiecta fata de aceasta stergere prin deschiderea din nou a aplicatiei sau prin logarea din nou in aplicatie. In caz contrar, datele se sterg dupa 72 de ore de la dezactivarea dvs. din Platforma. In aceste 72 de ore initiale, aveti optiunea de a va reinstala contul de client prin reconectare. Procesul de stergere se anuleaza ulterior. Daca datele dvs. sunt necesare mai mult timp din cauza perioadelor legale de stocare sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, stocam datele dvs. conform reglementarilor de protectie a datelor cu caracter personal, dupa dezactivarea Lidl Plus, atat timp cat se prevede in fiecare caz de lege sau este necesar pentru a indeplini scopurile.

Drepturile Dvs. in calitate de persoana vizata

Cu respectarea prevederilor legale relevante, aveti dreptul la acces si la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a corecta datele incorecte sau puteti sterge datele dvs. cu caracter personal si restrictiona prelucrarea sau transmiterea acestora. Totodata, aveti dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere competenta. 

Mai multe informatii referitoare la Protectia datelor puteti afla din Politica privind Protectia datelor: https://piciordeplay.ro/politica-de-confidentialitate/.

II.Informatii privind prelucrarile de date referitoare la datele cu caracter personal ale castigatorilor

Operatorul de date

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, o societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social in Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, Bucuresti, cod postal 031274, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7611/26.04.2021, avand  cod unic de inregistrare 44185091 (denumita in continuare „Operatorul„),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL București, Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, cod postal 031274, telefon 0746 785 354 email: contact@piciordeplay.ro.

Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor: București, București, Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, cod postal 031274 telefon 0746 785 354 email: contact@piciordeplay.ro.

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Categorii de date prelucrate si scopurile prelucrarii

Urmatoarele date cu caracter personal vor fi prelucrate:

 1. Numele si prenumele castigatorilor;
 2. Premiul castigat;

pentru scopul anuntarii acestora.

Temeiul legal de prelucrare

Anuntarea castigatorilor se va realiza in temeiul obligației legale (art. 6 alin. 1. litera c) din GDPR) de a asigura transparenta si informarea participantilor la Campanie cu privire la finalizarea acesteia prin desemnarea castigatorilor și acordarea premiilor.

Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite persoanelor vizate in calitate de castigatori. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Durata de stocare a datelor

Datele castigatorilor vor fi stocate pentru o perioada rezonabila, care nu va depăși 12 luni de la data finalizarii Campaniei.

Drepturile Dvs. in calitate de persoane vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor.
 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: București, Str. Banul Udrea nr.8, bl.G5, sc.1, ap.16, Sector 3, cod postal 031274, telefon 0746 785 354 email: contact@piciordeplay.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o luna zile de la primirea solicitării conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Daca este cazul, Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea prevederilor vizand prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.