Skip to content
Menu
Menu

TERMENI ȘI CONDIȚII

TITULARUL WEBSITE-ULUI

Acest website este deținut, oferit, controlat și operat de către societatea 3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, cu sediul în Str. Dr. Burghelea nr.22, cam.2, Et.1. Ap.2, Sector 2, Bucuresti, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/7611/2021, CUI RO44185091, denumită în continuare ”Compania”, ”3A”, ”Titular” sau ”noi”.

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR. VALOARE CONTRACTUALĂ

Acești Termeni și Condiții, precum și restul documentelor care reglementează modul de utilizare și funcționare a Website-ului sau a diferitelor servicii și opțiuni oferite pe Website (în mod global denumite ”Documentația legală”), astfel cum sunt prezentate pe Website sau în cursul comunicării cu Utilizatorii (de pildă, prin email, după înregistrarea în vederea creării unui Cont), cu modificările care pot fi efectuate de către Titular din când în când, sunt obligatorii și reglementează modul în care puteți accesa, utiliza sau naviga pe Website.

Se consideră că acceptați Termenii și Condițiile prin oricare dintre: (i) accesarea, navigarea pe Website sau oricare parte a acestuia sau (ii) prin crearea unui Cont de Utilizator.

Titularul oferă acest Website în considerarea respectării de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor, astfel încât, dacă nu acceptați Termenii și Condițiile, ne aflăm în imposibilitatea de a vă oferi servicii, astfel încât vă rugăm să nu folosiți în niciun fel Website-ul.

DEFINIȚII. REGULI DE BAZĂ

Compania” (ori ”3A”, ”Titularul”, ”noi”) reprezintă deținătorul și operatorul Website-ului, respectiv societatea  3A CORP DISTRIBUTIE ONLINE SRL, cu sediul în Str. Dr. Burghelea nr.22, cam.2, Et.1. Ap.2, Sector 2, Bucuresti, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/7611/2021, CUI RO44185091.

Serviciile” (ori ”Serviciul”) reprezintă serviciul furnizat de 3A pentru accesarea și vizionarea conținutului de pe Website sau pus la dispoziție, total sau parțial, prin intermediul Website-ului și al oricăror comunicări care au drept punct de plecare/inițiere Website-ul, inclusiv toate caracteristicile și funcționalitățile, recomandările și recenziile, Website-ul și interfețele, precum și tot conținutul și software-ul asociat Serviciilor noastre, astfel cum apar descrise în prezentul document ori în orice altă parte pe Website ori în comunicările cu Utilizatorii. Serviciile de streaming pentru Conținut live sau la cerere sunt incluse în Servicii.

Website” reprezintă prezentul site, www.piciordeplay.ro, privit total ori parțial, precum și orice platformă (cum ar fi, în mod nelimitativ, platforma folosită pentru streaming), sub-site, subdomeniu și/sau secțiune ori subsecțiune, indiferent dacă este accesibilă în mod liber sau pe bază de acces restricționat. Website-ul, inclusiv secțiunile create prin aportul dumneavoastră, cum ar fi Conturile, blog, recenzii etc., este și rămâne proprietatea 3A.

Utilizator” (sau ”dumneavoastră”) înseamnă o persoană sau o entitate (alta decât Compania sau agenții care acționează în numele său) care accesează sau utilizează în orice modalitate conținutul Website-ului. Pentru claritate, se precizează că Utilizator include atât orice persoană ce accesează Website-ul, cât și o persoană ce și-a creat unul sau mai multe Conturi.

Conținut” înseamnă conținut media, inclusiv videoclipuri, imagini, grafică, animații, sunete, text și muzică și orice elemente conexe (de exemplu, comentarii ale Utilizatorilor) găzduite, transmise în flux sau redate prin intermediul Website-ului, în modalitatea de acces restricționat, prin streaming live sau la cerere. Termenul are acest înțeles în prezentul document atunci când este folosit cu majusculă, în rest având semnificația generală din limbajul obișnuit.

Materiale” înseamnă conținutul disponibil pe sau prin intermediul acestui Website, inclusiv, fără limitare, texte, recenzii, rezultate de căutare, fotografii sau alte imagini, materiale audio, filme sau alte imagini în mișcare, altfel decât în modalitatea de acces restricționat. Termenul are acest înțeles în prezentul document atunci când este folosit cu majusculă, în rest având semnificația generală din limbajul obișnuit.

Conținut interzis” înseamnă orice conținut care: (i) încalcă orice drept de autor, conex dreptului de autor ori drept sui-generis asupra bazelor de date, marcă, desen ori model industrial, brevet, secret comercial, sau alt drept al oricărei persoane sau entități; (ii) este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, promovează ură și intoleranță, ori conține mesaje discriminatorii, defăimătoare, calomnioase, înșelătoare,  frauduloase, invazive, obscene, jignitoare, vulgare, pornografice, profane, promovează violența, ori care este interzis de Documentația legală (care include acești Termeni și Condiții); (iii) conține orice virus, worm, trojan, spyware, malware sau alt cod de computer, fișier sau program conceput, destinat sau susceptibil să perturbe, deterioreze, limiteze sau să interfereze cu funcționarea corectă a oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date, parole sau alte informații ale Companiei sau ale oricărei persoane sau entități; (iv) permite sau încurajează activitate egală; sau (v) sugerează sau implică în mod fals confirmarea sau aprobarea de către Companie.

Cont” înseamnă spațiul pe care dumneavoastră vi-l creați pe Website, prin alegerea unui nume de utilizator și a unei parole, pentru a putea accesa anumite tipuri de produse și servicii, cum ar fi achiziționarea de acces la Conținut contra cost sau în mod promoțional. Pentru claritate, se stabilește că dumneavoastră dețineți un drept de utilizare asupra Contului, însă Website-ul, privit în tot ori în parte, este și rămâne proprietatea 3A.

Tarif” înseamnă suma datorată Companiei pentru orice Serviciu ales de dumneavoastră. Pentru claritate, se stabilește că 3A poate încasa Tarife total sau parțial pentru sine și/sau pentru alte persoane ori entități. Tariful include orice taxe ce ar putea fi datorate în legătură cu Serviciul furnizat de 3A, inclusiv TVA, cu excepția comisioanelor aferente utilizării unei Metode de plată și a oricăror taxe locale, care pot varia în funcție de Metoda de plată utilizată, costuri suplimentare pentru care dumneavoastră rămâneți responsabil(ă), indiferent de denumirea sau natura pe care ar putea-o avea.

Formularul de comandă” este un acord între Companie și Utilizator care stabilește prețuri și termeni personalizați pentru achiziționarea unui produs ori serviciu. În cazul oricărui conflict între termenii unui Formular de comandă și acești Termeni și condiții, Formularul de comandă confirmat de noi va avea prioritate.

Metode de plată acceptabile” reprezintă metodele de plată posibil a fi folosite de Utilizator pentru a utiliza Serviciile noastre de streaming și a obține acces la Conținut live sau la cerere, cum ar fi plata cu cardul ori prin transfer bancar. Compania poate alege, la discreția sa, să accepte sau nu o metodă de plată sau instrument de plată furnizat de Utilizator. Compania poate publica pe Website, din timp în timp, o listă neexhaustivă de Metode de plată acceptabile, fără ca aceasta să creeze obligații pentru Companie ca, în cazul fiecărui Utilizator, să fie acceptată oricare din Metodele de plată furnizate de un anumit Utilizator conform listei.

Analiza Serviciilor” reprezintă analizarea de către Companie a preferințelor și intereselor Utilizatorilor deținători ai unuia ori a mai multor Conturi, atât în mod personalizat, în vederea formulării și transmiterii de oferte și avantaje personalizate (invitații, discount-uri etc.), cât și în mod agregat și anonimizat, în vederea înțelegerii modului în care funcționează Website-ul și a pieței pe care acționăm. Această activitate va este prezentată ca opțiune în momentul creării Contului, pentru a vă putea exprima în mod distinct consimțământul.  Această analiză se poate realiza în mod independent de tehnologiile Cookies și nu se confundă cu funcționarea modulelor Cookies, care nu sunt limitate la Utilizatorii cu Cont, și care sunt reglementate în Politica de cookie-uri. 

Termeni și Condiții” reprezintă prezentul document, care reglementează modul în care vă sunt oferite Website-ul, Serviciile și care dumneavoastră le puteți accesa ori folosi. Fiecare prevedere se aplică pentru fiecare tip de Utilizator, indiferent dacă are sau nu Cont și achiziționează ori nu Servicii de streaming, în măsura maximă adecvată tipului de Serviciu accesat ori utilizat.

Documentație legală” reprezintă toate și oricare dintre documentele care reglementează modul de oferire, funcționare, utilizare a Website-ului și/sau a oricărui Serviciu, inclusiv: Termenii și Condițiile, Politica de confidențialitate, Notițe de informare, Formular de comandă, Politica de cookie-uri, comunicări cu Utilizatorii (de pildă, prin email, după înregistrarea în vederea creării unui Cont).

ÎNREGISTRAREA ȘI CONTUL DE UTILIZATOR. SUSPENDARE ȘI ÎNCETARE

Accesul la Website este permis numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani sau peste 16 ani care au obținut aprobarea reprezentanților legali, părinți ori tutori.

Utilizatorul are obligația de a furniza informații corecte, actuale și complete despre persoana sa, la crearea Contului, precum și atunci cand acestea i se cer. Dacă credem că nu sunt, ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la Website și de a vă suspenda sau închide Contul. De asemenea, Utilizatorul are obligația de a actualiza prompt informațiile despre persoana sa, sub aceeași sancțiune.

Dacă vă înregistrați și selectați sau vi se furnizează o parolă ca parte a procesului de înregistrare, trebuie să tratați parola ca fiind confidențială și nu trebuie să o divulgați altcuiva. Avem dreptul să vă monitorizăm Contul și parola și, la alegerea noastră și fără a fi necesară vreo justificare, vă putem cere să o modificați. În plus, în temeiul interesului nostru legitim de afaceri și de asigurare a securității, în vederea asigurării funcționării optime a Website-ului, vă putem contacta cu informații legate de Cont și tehnice fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Compania vă poate monitoriza Contul, informațiile incluse sau asociate acestuia și conduita și poate acționa după cum consideră adecvat pentru a asigura respectarea legilor, a Documentației legale ori a drepturilor ce îi revin, inclusiv, la discreția exclusivă a Companiei, prin eliminarea de conținut, suspendarea ori încetarea Contului.

Sunteți responsabil(ă) pentru activitatea pe, din sau prin Contul dvs. și puteți fi responsabil(ă) pentru pierderile Companiei sau ale altor persoane din cauza utilizării ce încalcă în orice fel Documentația legală.

Vă rugăm să ne anunțați imediat despre utilizarea neautorizată a Contului dvs. sau despre orice încălcare a securității, contactându-ne la contact@piciordeplay.ro .

Accesul la Cont poate fi suspendat ori poate înceta, la alegerea Companiei, dacă: (i) Utilizatorul nu face la timp o plată datorată; sau (ii) Utilizatorul încalcă una sau mai multe prevederi din Documentația legală; sau (iii) Utilizatorul creează, promovează, prezintă ori tolerează, în relația cu Website-ul și/sau comunicările asociate, inclusiv în secțiunea de comentarii ori blog, Conținut interzis; (iv) Utilizatorul nu respectă confidențialitatea credențialelor Contului; (v) Utilizatorul încredințează ori tolerează utilizarea Contului de către orice altă persoană ori entitate în modalități care încalcă Documentația legală, inclusiv prezentele Termeni și Condiții; (vi) Utilizatorul creează prejudicii sau, prin activitatea sau inactivitatea sa, ar putea crea prejudicii oricărei persoane, entități ori activități legitime.

În cazul suspendării ori încetării de către Companie a Contului în conformitate cu punctele (i) – (vi) de mai sus, Compania nu are nicio obligație de a rambursa vreun Tarif deja încasat.

De asemenea, 3A poate alege în orice moment încetarea furnizării Serviciilor oferite de sau pe Website, fără a fi obligată la justificarea unui motiv. În acest caz, Utilizatorului i se va oferi, la cererea acesteia, o rambursare proporțională a Tarifelor deja  plătite și neutilizate.

Utilizatorul este singurul responsabil de luarea de măsuri pentru a face back-up pentru informațiile din Contul său. Compania își declină orice responsabilitate pentru informațiile șterse, pierdute, corupte sau inaccesibile, indiferent dacă Compania deține ori nu astfel de informații.

La expirarea sau încetarea Contului, Compania poate șterge orice Conținut, informații, fișiere sau materiale din sau în legătură cu Contul Utilizatorului, iar Compania nu va avea nicio obligație de a salva sau de a pune la dispoziția Utilizatorului sau oricărei alte părți desemnate de acesta un astfel de Conținut, informații, fișiere sau materiale.

Utilizatorul este de acord că Compania nu va avea nicio răspundere față de Utilizator sau orice altă parte sau entitate legată de încetarea existenței ori suspendarea accesului la Cont sau ca urmare a ștergerii sau pierderii oricărui Conținut, informații, fișiere sau materiale din sau legate de Cont, indiferent de motiv.

Dacă aveți nevoie de asistență în ce privește Contul dumneavoastră, vă rugăm să contactați conform secțiunii corespunzătoare de Contact de pe Website.

Prevederile prezentului capitol se completează cu cele ale capitolelor ACCESUL LA WEBSITE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR și LIMITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 3A, ce rămân pe deplin aplicabile.

SERVICII OFERITE PRIN INTERMEDIUL CONTULUI

3A oferă Servicii de streaming pentru Conținut live sau la cerere, acționând în acest sens ca o piață online (online marketplace), contra cost, în schimbul unui Tarif ce se poate achita printr-una din Metodele de plată acceptate.

Nu se vor vinde Servicii persoanelor care nu și-au trecut corect sau complet datele în Formularul de comandă ori nu îndeplinesc Termenii și Condițiile.

Utilizatorul nu beneficiază de Serviciile de streaming decât după confirmarea efectuării plății prin creditarea contului de plată al Companiei sau al entității împuternicite pentru colectarea plăților.

Este interzisă achiziționarea de Servicii de streaming în vederea revânzării, ca activitate obișnuită, inclusiv cu supra-tarifare. Nerespectarea acestei prevederi reprezintă încălcare a Documentației legale și poate conduce, la libera alegere a Companiei, la suspendarea sau încetarea Contului, fără restituirea niciunui Tarif încasat, indiferent dacă este legat ori nu de Conținutul pentru care s-au achiziționat Servicii de streaming în vederea revânzării, conform prezentului paragraf.

Compania oferă suport și asistență tehnică pentru Servicii la propria sa discreție. După cum menționăm în mod repetat în Documentația legală, Compania nu este responsabilă și nu oferă rambursări pentru problemele de performanță cauzate de dispozitivul ori dispozitivele Utilizatorului, conexiunea la Internet a Utilizatorului, congestionarea periodică a rețelei între furnizorii de rețea, conectivitate cu lățime de bandă diferită, probleme de configurare necorespunzătoare. În cazul în care Compania identifică performanțe lente datorate sistemului său, Compania va depune eforturi rezonabile din punct de vedere tehnic și/sau comercial pentru a restabili Serviciile la niveluri de performanță acceptabile.

Prevederile prezentului capitol se completează cu cele ale capitolelor ACCESUL LA WEBSITE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și LIMITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 3A, ce rămân pe deplin aplicabile.

CUANTUMUL ȘI PLATA TARIFELOR. RAMBURSĂRI

Tarifele sunt publicate pe Website sau sunt furnizate pe un Formular de comandă aplicabil sau pe o pagină de plată. Compania poate modifica Tarifele oricând până la momentul efectuării plății.

Pentru a plăti pentru utilizarea Serviciilor noastre de streaming și a obține acces la Conținut live sau la cerere trebuie să furnizați una sau mai multe Metode de plată. Ne autorizați să utilizăm în mod automat și fără vreo autorizare sau informare suplimentară prealabilă orice Metodă de plată asociată Contului dvs. în cazul în care Metoda dvs. de plată principală este refuzată sau nu mai este disponibilă, indiferent de motiv, pentru plata Tarifului.

Rămâneți responsabil(ă) pentru orice sumă neîncasată. Dacă o plată nu este decontată cu succes, din cauza expirării Metodei ori instrumentului de plată, a fondurilor insuficiente sau alt motiv și nu vă anulăm Contul, este posibil să vă suspendăm accesul la Serviciu până când nu vom fi folosit cu succes o Metodă de plată validă pentru Tariful aferent.

Pentru unele Metode de plată, emitentul vă poate percepe anumite comisioane, cum ar fi comisioane pentru tranzacții externe sau alte comisioane legate de procesarea Metodei dvs. de plată, care vor fi suportate integral de dumneavoastră. De asemenea, taxele locale pot varia în funcție de Metoda de plată utilizată și dumneavoastră rămâneți responsabil(ă) pentru aceste costuri suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul Metodei de plată respective.

Modificarea sau actualizarea Metodelor de plată se poate face de către dumneavoastră, accesând Contul, ori de noi, folosind informațiile furnizate de furnizorii de servicii de plată. După orice modificare actualizare, ne autorizați să continuăm să utilizăm Metodele de plată aferente Contului dumneavoastră.

Compania își rezervă dreptul de a înceta sau de a suspenda accesul Utilizatorului la Servicii ori Cont, dacă Tarifele sau orice alte remunerații aferente datorate nu sunt plătite în timp util și / sau până când nu sunt plătite Tarifele sau orice alte remunerații aferente.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru și rambursează integral Companiei toate costurile (inclusiv onorarii de avocați) suportate în legătură cu colectarea ori recuperarea de către Companie a Tarifelor sau oricăror alte remunerații aferente.

3A acționează ca piață online și intermediază vânzarea de Servicii de streaming pentru Conținut live și, respectiv, la cerere pentru spectacole și evenimente, ceea ce se încadrează în prevederile art.16 lit. l) și, respectiv m) din Ordonanța de urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, adică: (i) pentru Servicii de streaming pentru Conținut live sau la cerere, activitatea 3A reprezintă prestarea de servicii privind activităţile de agreement pentru care prevederile contractuale, respectiv Formularul de comandă, prevăd o dată sau o perioadă de executare specifică ; iar (ii) pentru Servicii de streaming pentru Conținut live, activitatea 3A reprezintă furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, pentru care prestarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere .

În consecință, pentru Serviciile de streaming sau acces la Conținut live și la cerere, comercializate prin intermediul Website-ului, nu se aplică drepul de retragere în termen de 14 zile calendaristice.

Niciun Tarif ori remunerație aferentă nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și condiții sau prin vreo altă prevedere din Documentația legală.

Astfel, nu se acceptă returnarea Tarifelor și/sau solicitarea rambursării contravalorii acestora pentru Serviciile comandate, achitate și valabile pentru un spectacol sau eveniment care se va desfașura ori va fi accesibil conform programului și caracteristicilor anunțate (de pildă, regizor ori artiști anunțați).

În cazul amânării unui eveniment sau schimbării caracteristicilor anunțate (de pildă, regizor ori artiști anunțați), aveți posibilitatea de a menține comanda sau de a vă anula comanda în termen de maxim 5 zile de la anunțarea amânării sau modificării de către Companie, în orice modalitate, inclusiv anunț pe Website sau prin paginile de social media folosite de Companie. În acest caz, aveți de optat între un voucher valoric, ce poate fi folosit ca Metodă de plată pe Website, în termenul de valabilitate anunțat, ce nu poate fi mai mic de 3 luni și care poate fi prelungit, la discreția noastră, și, respectiv, returnarea Tarifului plătit, în condițiile precizate în continuare.

În cazul anulării unui eveniment, aveți de optat între un voucher valoric, ce poate fi folosit ca Metodă de plată pe Website, în termenul de valabilitate anunțat, ce nu poate fi mai mic de 3 luni și care poate fi prelungit, la discreția noastră, și, respectiv, returnarea Tarifului plătit, în condițiile precizate în continuare.

În cazul în care optați pentru returnarea Tarifului, vi se va returna doar contravaloarea Tarifului respectiv; celelalte costuri suplimentare (cum ar fi, în mod nelimitativ, comisioane aferente plăților și speze bancare, taxe de procesare/management, servicii adiacente și deja prestate) nu se vor rambursa/deconta.

Compania poate oferi vouchere valorice, în caz de anulare a unei comenzi sau eveniment, sau poate alege să comercializeze vouchere ca produs distinct. În oricare din aceste situații, voucherul devine o Metodă de plată acceptată și va putea fi folosit, în perioada de valabilitate inițială sau prelungită, la alegerea noastră exclusivă, pentru achitarea totală sau parțială a oricărui Tarif. În cazul în care Tariful/Tarifele aferente unei comenzi au valoarea mai redusă decât valoarea voucherului, diferența nu se reportează, ci se pierde.

Prevederile prezentului capitol se completează cu cele ale capitolelor ACCESUL LA WEBSITE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR și LIMITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 3A, ce rămân pe deplin aplicabile.

ACCESUL LA WEBSITE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Accesul la Website este permis numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani sau peste 16 ani care au obținut aprobarea reprezentanților legali, părinți sau tutori. Utilizatorul are obligația de a furniza informații corecte, actuale și complete despre persoana sa, atunci cand acestea i se cer. Dacă credem că nu sunt, ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la Website.

Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sunt doar pentru uz personal și necomercial și nu pot fi reproduse în nicio modalitate, distribuite, închiriate sau oferite gratuit spre folosință temporară, comunicate ori puse la dispoziția niciunei persoane care nu face parte din cercul normal al familiei dumneavoastră.

În calitate de și pe perioada în care sunteți deținător al unui Cont, vă acordăm un drept limitat, neexclusiv, netransferabil de a accesa Serviciile și de a vizualiza Conținutul live ori la cerere. Nicio prevedere ori expresie asociate prezentului Website nu poate fi interpretată drept cesiune cu privire la Website, Servicii ori Conținut, privite total sau parțial.

Cu excepția celor menționate în mod expres în Documentația legală, nu vi se transferă niciun drept.

Sunteți de acord să nu utilizați Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, pentru comunicare publică, inclusiv pentru comunicare în unități de restaurație (restaurant, terasă, bar, cantină); în cadrul unor evenimente având ca obiect principal ori secundar vizualizarea de Conținut; în scop și/sau modalitate ambientală; în unități de cazare, indiferent dacă s-ar produce în spații accesibile publicului sau cu acces privat (camerele turiștilor).

Sunteți de acord să nu arhivați, reproduceți, distribuiți, modificați, afișați, publicați Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, ori să creați lucrări derivate din Website, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, ori să oferiți spre vânzare sau să utilizați asemenea opere derivate, cu excepția celor autorizate explicit în Documentația legală.

De asemenea, sunteți de acord să nu sustrageți, eliminați, modificați, dezactivați sau alterați oricare dintre mijloacele pe care 3A poate alege, la discreția sa, să le folosească pentru protejarea Conținutului sau Materialelor ori marcarea Conținutului sau Materialelor conform drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile.

Sunteți de acord să nu descifrați, decompilați, efectuați operațiuni de inginerie inversă sau dezasamblați orice software, structuri, algoritmi sau alte produse sau procese legate de funcționarea Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial.

De asemenea, sunteți de acord să nu promovați, utilizați ori tolerați Conținut interzis, să nu introduceți niciun cod strain ori neaprobat expres de Companie (cum ar fi PUP), să nu manipulați conținutul Serviciilor în orice mod; precum și să nu utilizați nicio metodă de extragere sau colectare a datelor.

În plus, sunteți de acord să nu încărcați, să postați, să trimiteți prin e-mail sau să trimiteți sau să transmiteți în alt mod orice material conceput pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicații asociat cu Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, inclusiv orice viruși sau orice alt cod neaprobat de computer, fișiere sau programe.

Puteți folosi Serviciile și vizualiza Conținut doar în locațiile geografice în care oferim Serviciul nostru și unde am licențiat un astfel de Conținut, ceea ce este anunțat pe Website sau prin paginile de social media folosite de Companie. Conținutul ce ar putea fi disponibil pentru vizionare poate varia în funcție de locația geografică și se poate schimba din când în când.

Calitatea, viteza și acuratețea afișării Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, poate varia de la un dispozitiv la altul și poate fi influențată de o varietate de factori, cum ar fi locația dvs., lățimea de bandă disponibilă prin intermediul și/sau viteza conexiunii la Internet. Sunteți responsabil(ă) pentru orice activități, proceduri ori costuri aferente stabilirii și derulării accesului la Internet. Vă rugăm să consultați furnizorul dvs. de Internet pentru informații cu privire la posibilele costuri de utilizare a datelor prin Internet.

În timp ce accesați, navigați și/sau utilizați Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sunteți obligat(ă) după cum urmează:

  • Să respectați toate legile, reglementările și codurile aplicabile;
  • Să nu vă prezentați ca fiind o altă persoană și să nu utilizați un nume sau o adresă de e-mail falsă;
  • Să nu colectați sau stocați informații de identificare personală referitoare la alți Utilizatori;
  • Să nu încălcați drepturile de proprietate intelectuală, drepturile la protecția datelor personale, drepturile la imagine, demnitate și onoare ori orice alte drepturi și interese legitime aparținând unei alte persoane ori entități;
  • Să nu obțineți și să nu încercați să obțineți acces neautorizat la acest Website, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, la serverul ori serverele pe care este găzduit Website-ul, Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sau orice server terț, computer sau bază de date conectate la acest Website;
  • Deși puteți furniza linkuri către acest Website, Servicii și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, trebuie să faceți acest lucru numai într-un mod legal, corect, care să nu aducă atingere reputației noastre și să nu sugereze nicio formă de asociere, aprobare sau confirmare de către noi pentru dumneavoastră, produsele ori serviciile dumneavoastră și/sau website-ul dumneavoastră sau vreun website terț.

Încetarea sau suspendarea accesului dvs. la Website și/sau eliminarea sau editarea oricărui conținut provenit de la dumneavoastră (cum ar fi, comentarii, blog-post-uri) poate interveni în orice moment și fără a vă notifica în prealabil, în mod permanent sau temporar și din orice motiv. În astfel de cazuri, răspunderea noastră (precum și răspunderea directorilor, angajaților sau a altor reprezentanți) pentru orice pierdere care rezultă din eliminarea sau editarea conținutului și / sau utilizarea limitată sau incapacitatea de a utiliza acest Website (fie în întregime, fie în parte) este exclusă.

Sunteți singurul responsabil(ă) pentru orice prejudicii aduse sau care ar putea apărea ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a Documentației legale, inclusiv a Termenilor și Condițiilor și prevederilor prezentului capitol.

Sunteți binevenit(ă) să oferiți feedback sau comentarii. Vă rugăm să rețineți că orice idei, feedback sau sugestii oferite în mod nesolicitat, referitoare la Website, Servicii și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, cum ar fi idei pentru produse, servicii sau tehnologii noi sau îmbunătățite, îmbunătățiri ale Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sau ale instrumentelor, proceselor, materialelor, instrumentelor de marketing sau noi denumiri sau branduri, vor deveni automat, de la momentul trimiterii, proprietatea Companiei, fără nicio remunerație pentru dumneavoastră.

Deși nu are nicio obligație de a revizui aceste comunicări sau de a le păstra confidențiale, Compania poate alege liber să le re-distribuie, comunice ori folosească în orice altă modalitate și/sau în orice scop.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Website-ul, conținutul acestuia (texte, imagini, conținut audiovizual, alte materiale), platforma și software-ul aferente, precum și Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sunt și rămân proprietatea 3A și/sau a furnizorilor săi si sunt protejate de legile române și internaționale privind dreptul de autor, drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv cu privire la mărci, înregistrate ori nu, slogane, logo-uri, branduri folosite, nume de domeniu sunt și rămân proprietatea 3A  sau sunt incluse și/sau folosite cu permisiunea titularului ori titularilor drepturilor.

Se stabilește expres că, prin intermediul prezentului Website și conform Documentației legale, nu se oferă vreo licență sau drept de folosire a vreunei mărci ori a altui element de identificare, marketing ori branding ce apare pe acest Website și nu se oferă niciun alt drept de folosire, în orice mod, în afara celor expres și limitativ prevăzute în Termeni și Condiții ori în alte prevederi din Documentația legală.

Software-ul folosit de 3A este dezvoltat de către sau pentru 3A și este conceput pentru a permite vizualizarea sau accesarea Conținutului ori Serviciilor. Recunoașteți și admiteți că vizualizarea sau accesarea Conținutului ori utilizarea Serviciilor poate necesita software de terță parte care face obiectul licențelor și/sau termenilor și condițiilor de utilizare stabilite de acești terți.

LIMITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 3A

Conținutul și funcționarea Website-ului și a Serviciilor

Acest Website, conținutul disponibil pe sau prin intermediul acestui Website, inclusiv, fără limitare, text, recenzii, rezultate, fotografii sau alte imagini, materiale audio, filme sau alte imagini în mișcare (colectiv, „Materiale”), precum și Serviciile și orice Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, privite total ori parțial, sunt furnizate ”ca atare”, după cum este explicat în continuare.

În măsura permisă de lege, orice răspundere este exclusă în mod expres de la aplicare cu privire la Materiale, Servicii ori Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la, răspundere pentru calitate satisfăcătoare, aptitudinea pentru un anumit scop pe care l-ați putea avea în vedere, indiferent dacă ne-a fost comunicat sau nu, conformitatea cu descrierea, neîncălcarea vreunui drept ori interes legitim sau adecvarea. Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la caracterul complet, conformitatea cu legile aplicabile, actualitatea sau fiabilitatea oricărui Material, Serviciu ori Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu.

Cu toate că depunem toate eforturile adecvate pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest Website, nu ne asumăm răspunderea dacă informațiile disponibile pe acest Website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la Materiale de pe acest Website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord ca este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați orice modificări ale Materialelor, Serviciilor, Conținutului vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu și/sau informațiilor de pe acest Website.

Compania va furniza Website-ul, Serviciile și Conținutul vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu la nivelul standardelor aplicabile în mod obișnuit în industrie, accesibile în mod rezonabil. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere cu privire la performanța, disponibilitatea, funcționalitatea sau orice alt aspect al acestui Website, inclusiv, fără limitare, orice reprezentare că utilizarea acestui Website va fi neîntreruptă, fără erori sau complet sigură ori că vom proceda la corectarea de îndată a unor eventuale erori. Sunteți responsabil pentru luarea tuturor măsurilor de precauție necesare pentru a vă asigura că orice material ori conținut pe care îl puteți obține de pe acest Website nu conține viruși și orice alt software ori cod potențial dăunătoare sau că nu veți fi afectat în orice alt mod de utilizarea ori navigarea pe acest Website.

Limitarea răspunderii

3A se delimitează în mod expres de orice fel de răspundere, bazată pe act juridic, fapt juridic licit ori ilicit, pentru oricare din următoarele situații enumerate exemplificativ: (a) orice pierdere sau prejudiciu care ar putea rezulta din utilizarea sau luarea în considerație a oricăror Materiale; (b) orice inexactități, omisiuni sau declarații false sau înșelătoare din Materiale; (c) orice pierdere, deteriorare sau costuri suferite sau suportate de dvs. care rezultă din viruși sau alte coduri malițioase asociate utilizării prezentului Website; (d) întreruperea activității; (e) evenimente dincolo de controlul nostru rezonabil; (f) orice încălcare a legilor și reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală, drepturi la imagine, la protecția datelor personale ori protecția drepturilor și intereselor legitime; (g) pentru disfuncționalități ori prejudicii generate de cauze independente de voința ori controlul nostru; sau (h) ​​orice pierdere de profit; pierderea afacerilor; pierderea economiilor anticipate; pierderea contractelor; pierderea utilizării; pierderea sau alterarea datelor sau informațiilor; sau orice pierdere direct sau indirectă, suferită de orice Utilizator în legătură cu acest Website, indiferent dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi sau daune sau dacă această pierdere sau daune sunt sau nu previzibile.

Aceste limitări de răspundere se aplică și în ceea ce privește daunele suferite de dvs. din cauza oricăror produse sau servicii vândute sau furnizate pe orice site-uri la care se face trimitere sau în alt mod de către terți, alții decât 3A, și primite sau promovate prin intermediul Website-ului. Website-ul, Serviciile și/sau Conținutul vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu pot conține legături către servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de 3A. Compania nu are niciun control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror servicii terțe, chiar dacă este posibil ca acestea să aparțină unor entități cu care avem o legătură (de pildă, sponsori, parteneri etc.). În plus, Compania nu poate și nu va proceda la a cenzura sau edita conținutul niciunui serviciu terț. Vă asumați în mod exclusiv orice răspundere, anticipată ori nu, care decurge din utilizarea de către dumneavoastră a oricărui serviciu terț.

În niciun caz, chiar dacă cele de mai sus devin inaplicabile sau aplicabile în mod limitat, răspunderea agregată a 3A, indiferent dacă este bazată pe act juridic, fapt juridic licit ori ilicit ori răspundere pentru produse, care decurge din sau se referă la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Website-ul, Serviciile și/sau Conținutul vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, nu va depăși suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru accesarea Serviciilor și/sau Conținutului vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu, în cursul celor 6 (șase) luni anterioare datei cererii sau sumei de 100 (osută) de EURO , oricare dintre acestea este mai mică.

În măsura în care legea aplicabilă interzice limitarea unei astfel de răspunderi, 3A își limitează răspunderea în măsura maxim permisă de legea aplicabilă.

PREVEDERI DIVERSE

Protecția datelor. Utilizarea de module cookie sau tehnologii similare

Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Notițele de informare pentru informații complete privind protecția datelor personale. În operarea Website-ului, folosim cookie-uri, pixeli web și tehnologii similare. Vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri pentru informații complete privind protecția datelor personale în contextul utilizării acestor tehnologii.

Salvgardarea actului

În cazul în care vreo prevedere din acești Termeni și Condiții ori vreo altă prevedere din Documentația legală este sau devine nevalidă, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, aceasta nu va afecta în niciun caz validitatea sau aplicabilitatea oricăror alte prevederi, iar prevederea nevalidă este înlocuită în mod automat cu alta care asigură în maxima măsură posibilă menținerea sensului prevederii inițiale.

Întregul acord

Acești Termeni și Condiții, precum și Documentația legală, constituie întregul acord între Companie și Utilizator cu privire la utilizarea Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu și înlocuiesc toate înțelegerile sau acordurile anterioare sau concomitente, scrise sau orale, cu privire la acest subiect.

Renunțarea la aplicarea prevederilor

Nicio omisiune sau renunțare de către noi la a acționa în ce privește orice încălcare a acestor Termeni și Condiții sau a Documentației legale nu va constitui o renunțare la drepturile pe care le avem cu privire la aceasta.

Legea aplicabilă și instanțele competente

Acești Termeni și Condiții, ca și Documentația legală și/sau utilizarea de către dvs. a Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română, iar instanțele de judecată din București au competență teritorială asupra oricărui litigiu care ar putea apărea în legătură cu utilizarea Website-ului, Serviciilor și oricărui Conținut vizualizat ori accesat prin intermediul oricărui Serviciu.

VALABILITATEA PREZENTELOR CONDIȚII. MODIFICĂRI

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment fără notificare prealabilă. Orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea pe acest Website. Continuarea accesării, navigării sau utilizării în orice alt mod a prezentului Website constituie acordul dvs. pentru acești Termeni și Condiții, astfel cum sunt modificați.

În consecință, vă încurajăm să revizuiți în mod regulat pagina aferentă pentru a vă asigura că sunteți în permanență la curent cu Termenii și Condițiile în vigoare.